Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistetaan ihmisten ehdoilla ja ongelmat ehkäistään ennalta

Tarvitsemme Janakkalan, joka pitää huolta jokaisesta - etenkin niistä jotkaeivät itse voi. On edistettävä terveyttä ja hyvinvointia, puolustaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Leipä jonojen Suomi ja menestyjien Suomi erkaantuvat toisistaan. Osattomuudesta on yhä vaikeampi murtautua ulos. Tämä kehitys on pysäytettävä. Yhdessä voimme pitää kaikki mukana, jos niin valitsemme.

Jatkossa maakunnille siirtyy päätösvalta siitä, mitä sosiaali- ja terveyspalveluita ihmisillä on käytössään, mistä niitä saa ja mihin hintaan. Ihmiset kuitenkin käyttävät palveluita vastedeskin siellä missä asuvat. Janakkalalla on jatkossakin merkittävä rooli ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vaikka hallinto siirtyy kauemmas, palveluiden tulee pysyä lähellä.

Lue lisää...


Kamppaillaan köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan

Köyhyys ja eriarvoisuus ovat pois meiltä jokaiselta. Hyvässä yhteiskunnassa ketään ei päästetä putoamaan. Yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja hätää vastaan on kamppailtava päättäväisesti ja tiukasti. Hyvässä Janakkalassa kaikissa päätöksissä pidetään heikompien puolta.

Lue lisää...

Tehdään Janakkalasta tasa-arvoinen ja syrjimätön

Janakkalassa ei ole meitä ja heitä. On vain yhdenvertaisia asukkaita varallisuuteen, sukupuoleen, ihonväriin tai etniseen taustaan katsomatta.

Tehdään rohkeasti politiikkaa, jossa sanotaan ei kaikelle syrjinnälle ja puolustetaan jokaisen oikeutta olla oma itsensä. Pidetään kaikkien puolta.

Lue lisää...