KOHTI MAAILMAN PARASTA KOULUA

Matka kohti maailman parasta koulua alkaa vahvasta panostuksesta varhaiskasvatukseen. Laadukas varhaiskasvatus on yksi parhaimpia sijoituksia tulevaisuuteen, sillä se kaventaa jo varhaisessa vaiheessa oppimiseroja ja ehkäisee syrjäytymistä. Jokaiselle lapselle on taattava oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta vanhempien työ- ja opiskelutilanteesta. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava ja on otettava määrätietoisia askelia kohti maksutonta varhaiskasvatusta.

Peruskoulu on tasa-arvon lippulaiva. Sille on annettava riittävät resurssit toteuttaa tehtäväänsä. On vahvistettava koulujen resursseja ja osaamista tukea heikommin pärjääviä ja erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita. On kiinnitettävä erityistä huomiota oppimistulosten eriytymisen katkaisemiseen ja poikien pärjäämiseen. Riittävän pienet opetusryhmät ja riittävä määrä opettajia
takaavat sen, että opettajilla on aikaa kohdata oppilaat yksilöinä ja toteuttaa perustehtäväänsä eli opettamista. On varmistettava, että opettajilla on tarvittava tuki, täydennyskoulutus ja resurssit työnsä tekemiseen sekä työrauha ja mahdollisuus moniammatilliseen yhteistyöhön.

Varmistetaan vähintään toisen asteen koulutus jokaiselle nuorelle. Tämä tehdään tekemällä toisen asteen koulutuksesta maksutonta ja takaamalla opiskelupaikka jokaiselle. Jotta toisen asteen tutkinto voidaan taata aidosti kaikille, on saatava koppi niistä, joiden opinnot ovat jäämässä kesken. Erityistä tukea on vahvistettava ja lisättävä erityisopetusta sekä oppilaan ohjausta. Myös opettajat ja lähiopetus on palautettava ammatilliseen koulutukseen.

Sivistys on asetettava suomalaisen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan ytimeen markkinaehtoisuuden sijaan. Maailmanluokan korkeakoulutus rakennetaan antamalla opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille vapaus ja resurssit opiskella, opettaa ja tutkia. Luodaan korkeakoulutukselle ja tutkimukselle parhaat mahdolliset olosuhteet, mitä voimme maana tarjota. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta on vahvistettava tekemällä perusrahoitukseen tasokorotus ja sitomalla rahoitus indeksiin. Kasvatetaan korkeakoulujen aloituspaikkoja ja helpotetaan korkeakouluun hakeutumista. Luovutaan ensikertalaiskiintiöistä ja tarjotaan avoin korkeakouluopetus niille, joilla ei vielä ole korkea-asteen opiskelupaikkaa.