KOHTI ILMASTOYSTÄVÄLLISTÄ HUOMISTA

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on aikamme tärkein tehtävä. On laadittava suunnitelma Suomen muuttamisesta ilmaston kannalta kestäväksi seuraavien vuosikymmenten aikana. Tähän työhän on otettava mukaan kaikki yhteiskunnan osapuolet: työntekijät, elinkeinoelämä, kansalaisyhteiskunta. Siirtymästä päästöttömään yhteiskuntaan on tehtävä turvallinen ja oikeudenmukainen. On varmistettava, että muutoksen hinta jakautuu reilusti: ei maksateta sitä niillä, joilla tekee jo valmiiksi arjessa tiukkaa.

Ilmastonmuutoksen torjunta tarkoittaa valtavaa määrää uutta teknologiaa, palveluja ja työtä. Se avaa ovia suomalaisille ympäristöä säästäville tuotteille ja ratkaisuille kansainvälisillä markkinoilla. Tehdään suunnitelma eri alojen ja ihmisryhmien tukemiseksi siirtymässä irti fossiilitaloudesta. Autetaan esimerkiksi loppuvan turveteollisuuden työntekijät uusiin työpaikkoihin, joita muutoksessa syntyy.

On aika vihreälle verouudistukselle. Siirretään verotuksen painopistettä työn verotuksesta ympäristön kuormituksen verotukseen ja torjutaan veronkiertoa. Kompensoidaan ympäristö- ja kulutusverojen vaikutukset pienituloisille tulonsiirtojen ja tuloveron alennusten kautta. Ympäristölle haitalliset tuet on ajettava alas. Tuet on suunnattava uudelleen niin että ne tukevat siirtymistä saastuttavasta toiminnasta ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin. Ympäristölle kaikista haitallisimmista yritystuista on luovuttava pikaisesti, jo seuraavalla hallituskaudella.

Rakennetaan kaupunkeja ja taajamia eheästi ja kestävästi raiteiden varrelle. Lisätään lähijunaliikennettä, tuetaan raitiotiehankkeita ja vahvistetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja tuetaan pyörätiehankkeita. Siirretään liikenne raiteiden ja sähköajoneuvojen varaan. Raskaassa liikenteessä ja lentämisessä on siirryttävä kestävästi tuotettuihin biopolttoaineisiin. Viedään Suomi raiteille nopeiden junayhteyksien kautta ja lisätään raideliikennettä pääradan lisäksi muualla. Käynnistämällä kunnianhimoinen raideinvestointiohjelma.