Ilmastonmuutos pysäytetään kunnissa - myös Janakkalalla on oma roolinsa ilmastonsuojelussa ja ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä

Ympäristö, jossa elämme, ei ole meidän. Olemme saaneet sen lahjaksi meitä ennen eläneiltä ja pidämme sitä lainassa lapsiltamme. Ympäristö on sekä luonnon että ihmisen tuotosta: metsiä ja puistoja,vesistöjä ja rakennuksia, polkuja ja katuja. Velvollisuutemme on vaaliasitä. Kun kerran aika jättää meistä, tehtävämme on antaa tämä kaikki eteenpäin paremmassa kunnossa kuin olemme sen saaneet. Se, onnistummeko tässä, ratkaistaan kunnissa. Yhdessä voimme pitää huolta elinympäristöstämme ja tehdä siitä paremman, jos niin valitsemme.

Ilmastonmuutos on pysäytettävä nyt, jotta lapsillemme jäisi elinkelpoinen maailma. Jos maan hallitus hidastelee, kunnissa voidaan toimia. Suuri osa Suomen päästöistä on kunnallisten päättäjien vallassa.

Lue lisää...

Tehdään liikkumisesta sujuvaa ja elinympäristöstä viihtyisä

Janakkalaan mahtuu monenlaista: tiivistä taajamaa ja luonnon rauhaa. Rakennetaan elinympäristöjä tätä moninaisuutta kunnioittaen.

Kehitetään Janakkalaa ehyenä, viihtyisänä ja värikkäänä. Janakkala on ihmisten koti, ei liikenneväylä. Rakennetaan vastaavasti maaseutua maaseudun ehdoilla: elinvoimaisia kyliä, saavutettavia palveluja, luontoa ja tilaa. Tehdään Janakkalasta paikka, jossa on hyvä asua, sujuva liikkua ja helppo elää.

Lue lisää...

Suojellaan korvaamaton luontomme

Päätökset siitä, varjelemmeko kallisarvoisen lähiluonnon, tehdään kunnanvaltuustossa ja lautakunnissa. Me itse joko suojelemme tai tärvelemme luontomme.

Kunnan omistamat metsät, rannat, niityt, taajamametsiköt ja lähipuistot ovat ilon ja virkistyksen lähde ja samalla itseisarvo: kappale luonnon korvaamatonta monimuotoisuutta. Janakkalassa tulee ymmärtää nykyistä paremmin tämän yhteisen omaisuuden arvo ja vaalia sitä.

Lue lisää...